Bài viết

Bảng giá cho các cấp thành viên tại Like68.vn

Bảng giá dành cho Cộng tác viên của Like68.vn:

Cấp Like Comment Share Follow Viplike1
30-50 like
Viplike2
80-100 like
Viplike3
150-200 like
Viplike4
300-350 like
Viplike5
400-500 like
Buff livestream Like Fanpage Tổng nạp
Cấp I 50đ 300đ 500đ 60đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 400.000đ 500.000đ 200đ 100.000đ
Cấp II 40đ 200đ 400đ 50đ 50.000đ 100.000đ 150.000đ 300.000đ 400.000đ 200đ 1.000.000đ
Cấp III 150đ 300đ 40đ 30.000đ 50.000đ 75.000đ 100.000đ 150.000đ 200đ 5.000.000đ
Cấp IV 100đ 200đ 40đ 25.000đ 35.000đ 50.000đ 80.000đ 125.000đ 200đ 10.000.000đ
Ghi chú Dùng bao nhiêu tính bấy nhiêu
Giá / 1 like, 1 cmt, 1 share, 1 follow
Giá VIPLIKE là giá 1 tháng

Ghi chú: Mỗi post cách nhau 30 phút

VIPLIKE1
30-50 like / post / không giới hạn 
VIPLIKE2
80-100 like / post / không giới hạn
VIPLIKE3
150-200 like / post / không giới hạn
VIPLIKE4
300-350 like / post / không giới hạn
VIPLIKE5
400-500 like / post / không giới hạn
Lưu ý, thành viên vui lòng nhắn tin vào Page Like68.vn để nhận được các thông báo mới đảm bảo quyền lợi của mình