Bảng giá cho các cấp thành viên tại Like68.vn

Bảng giá dành cho Cộng tác viên của Like68.vn:

*Lưu ý, giá có thể thay đổi lên hoặc xuống tùy theo thời điểm và thị trường

Tên dịch vụ
Cập nhật 09/2020
Giá Thành viên cấp I
(Nạp 100.000đ)
Giá Thành viên cấp II
(Nạp 2.000.000đ)
Giá Thành viên cấp III
(Nạp 5.000.000đ)
Tăng like Facebook (like ngoại) 50đ 45đ 40đ
Tăng like Facebook (like việt) 80đ 72đ 60đ
Tăng Comment Facebook 800đ 720đ 620đ
Tăng Share Facebook 500đ 450đ 400đ
Tăng view Video Facebook 12đ 10đ
Tăng mắt liveStream 10đ
Tăng Follow Facebook (Chậm) 160đ 140đ 120đ
Tăng Follow Facebook (Nhanh) 180đ 160đ 140đ
Tăng Like Fanpage 180đ 160đ 140đ
Tăng đánh giá Fanpage 3.000đ 2.700đ 2.400đ
Viplike (gói tháng) 50 like 100.000đ 90.000đ 80.000đ
Viplike (gói tháng) 100 like 200.000đ 180.000đ 160.000đ
Viplike (gói tháng) 200 like 400.000đ 360.000đ 320.000đ
Viplike (gói tháng) 300 like 600.000đ 540.000đ 480.000đ
Viplike (gói tháng) 500 like 1.000.000đ 900.000đ 800.000đ
Tăng like Instagram 100đ 90đ 80đ
Tăng Follow Instagram 220đ 200đ 180đ
Tăng like Tiktok 50đ 45đ 40đ
Tăng Follow Tiktok 100đ 90đ 80đ
Nhắn tin với Admin
Thông báo tháng 09/2020

Mắt Server 1 đang không ổn định lắm, mọi người dùng Server 2 đắt hơn chút nhưng chạy ổn hơn

Χ Đã đọc, không hiện nữa