Bảng giá cho các cấp thành viên tại Like68.vn

Bảng giá dành cho Cộng tác viên của Like68.vn:

Cấp FB Like tây FB Like việt FB Comment FB Share FB Follow FB Likepage FB Đánh giá Ins Follow InsLike Viplike1 Viplike2 Viplike3 Viplike4 Yêu cầu nạp
Cấp I 50đ 100đ 800đ 500đ 200đ 250đ 3.000đ 250đ 100đ 200.000đ 400.000đ 700.000đ 1.000.000đ 100.000đ
Cấp II 50đ 90đ 720đ 450đ 180đ 225đ 2.700đ 225đ 90đ 180.000đ 360.000đ 630.000đ 900.000đ 2.000.000đ
Nhắn tin với Admin
Khuyến mãi nạp 10%

Thông báo !!!

Chạy thử nghiệm Follow Tiktok: Follow Tiktok

Χ