Bảng giá cho các cấp thành viên tại Like68.vn

Bảng giá dành cho Cộng tác viên của Like68.vn:

*Lưu ý, tiền nạp không được cộng dồn để set lên cấp, giá dịch có thể thay đổi lên hoặc xuống tùy theo thời điểm và thị trường

Tên dịch vụ
Cập nhật 05/12/2020
Giá Thành viên cấp I
(Nạp 100.000đ)
Giá Thành viên cấp II
(Nạp 2.000.000đ)
Giá Thành viên cấp III
(Nạp 5.000.000đ)
Tăng like bài viết FB (like ngoại) 50đ 45đ 40đ
Tăng like bài viết FB (like việt) 70đ 63đ 56đ
Tăng like bài viết FB (like việt chất lượng) 90đ 81đ 72đ
Tăng Comment bài viết FB 800đ 720đ 620đ
Tăng Share bài viết FB 500đ 450đ 400đ
Tăng view Video Facebook Server 1
Tăng view Video Facebook Server 2 12đ 10đ
Tăng mắt liveStream Server 2 (Gói 30 phút) 600đ / mắt 540đ / mắt 480đ / mắt
Tăng mắt liveStream Server 2 (Gói 60 phút) 1.200đ / mắt 1.080đ / mắt 960đ / mắt
Tăng mắt liveStream Server 2 (Gói 90 phút) 1.800đ / mắt 1.620đ / mắt 1.440đ / mắt
Tăng mắt liveStream Server 2 (Gói 120 phút) 2.400đ 2.160đ 1.920đ
Tăng Follow Facebook (Chậm) 160đ 140đ 120đ
Tăng Follow Facebook (Nhanh) 180đ 160đ 140đ
Tăng Like Fanpage 180đ 160đ 140đ
Tăng đánh giá Fanpage 3.000đ 2.700đ 2.400đ
Viplike (gói tháng) 50 like 100.000đ 90.000đ 80.000đ
Viplike (gói tháng) 100 like 200.000đ 180.000đ 160.000đ
Viplike (gói tháng) 200 like 400.000đ 360.000đ 320.000đ
Viplike (gói tháng) 300 like 600.000đ 540.000đ 480.000đ
Viplike (gói tháng) 500 like 1.000.000đ 900.000đ 800.000đ
Tăng like Instagram 100đ 90đ 80đ
Tăng Follow Instagram 220đ 200đ 180đ
Tăng view Instagram
Tăng like Tiktok 50đ 45đ 40đ
Tăng Follow Tiktok 100đ 90đ 80đ
Tăng View Youtube Server 1 30đ 27đ 24đ
Tăng View Youtube Server 2 60đ 55đ 50đ
Nhắn tin với Admin
Khuyến mãi NẠP tháng 12

Khuyến mãi nạp.

Khuyến mãi nạp 10% từ 5-7/12/2020

 

 

Χ Đã đọc, không hiện nữa