Kiểm tra Token
Mỗi Token một dòng
Xem báo cáo Token phía bên phải
Hỗ trợ nhiều định dạng Token
Kết quả
Token Sống : 0
Token lỗi: 0
Nhắn tin với Admin
Thông báo tháng 04/2020

Thông báo !!!

Anh chị em đang quản lý Fanpage nhớ không đăng các nội dung liên quan đến Covid nhé, không buôn bán khẩu trang, nước rửa tay vào lúc này. Facebook quét là Page ra đi trong 1 nốt nhạc, kênh kháng nghị của họ hiện tại cũng đang đóng nên mọi người chú ý.

Χ