Làm nhiệm vụ Kiếm tiền để sử dụng dịch vụ

Hiện tại Like68 đã hỗ trợ tất cả các thành viên làm nhiệm vụ để nạp tiền vào tài khoản like68

Mỗi nhiệm vụ sẽ có hoa hồng khác nhau, bạn lưu ý đọc rõ thông tin và làm đúng đầy đủ các bước thì hệ thống mới có thể xét duyệt tiền vào tài khoản like68 của bạn.

Lưu ý, mỗi thành viên sẽ được tự động tạo link nhiệm vụ khác nhau

5 | ★ 430