Link 030 - TUT UNLOCK 030 NEW bởi Q Hacker Like68

TUT UNLOCK 030 NEW - Q Hacker Like68

Link 030 là gì, đó là một mã lỗi khi bạn bị dính Checkpoint của Facebook

Khi bị lỗi này, khả năng chết acc rất cao, các bước cần làm như sau

► Bước 1: Chuẩn Bị CMND Thật, cần phôi pm mình, Full InFo FB Bị Die. Không Thì FaKe (Lưu Ý FaKe Cực Chuẩn Nhé)                                    

► Bước 2: Fake IP Argentina Không Cần Đổi Ngôn Ngữ Vào Link Và Tự Đổi

Link Contact :   https://en-gb.facebook.com/help/contact/269030579858086

Sau Khi AE Vào Link 086 ở trên, điền như sau:

Ô 1: Điền Mail Của Facebook Bị Khóa

(SĐT Thì Xóa Số 0 Thay Cho +84)

Tiếp Theo : Upload CMND Lên: 2 Mặt Còn Tốt rõ ràng.

Ô 3: Addtional info : Thông Tin Bổ Sung

  • I think this is a mistake. I can confirm my account via the government issued ID card.
  • - Done ... Ấn Send ....
  • - Sau Khi Ấn Send .. AE Đợi Vài Phút .. Vào Mail Xem Có Thông Báo Của FB Không ...
  • - Nếu Có Coppy Mẫu Rep Này...

Sau khi nhận được mail trả về.

Cách REP MAIL: < REP FULL MAIL CỦA FB TRẢ VỀ >

Hello facebook team: This is my id card. I hope that will be soon confirmed this account with the following information

Full name: Họ Và Tên Trong FB Bị Died

Date of birth : Ngày Tháng Năm Sinh Trong FB

URL:

Email account: Mail FB Bị Died ...

Thanks facebook team

<NHỚ ĐÍNH KÈM CMND>

Thắp nhang, hóng Acc Về =))

Good Luck to you...

4 | ★ 450