Momo APi kiểm tra lịch sử giao dịch momo, Tích hợp thanh toán tự động

Momo API là gì

Hầu hết mọi người đều muốn dùng momo để thanh toán, vì sự nhanh gọn lẹ và tích hợp nhiều nền tảng khác.

Hiện tại chỉ có Doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh, thì Momo mới cấp API để tra cứu lịch sử giao dịch, đối với khách hàng cá nhân, việc lấy lịch sử giao dịch để đẩy lên server kiểm tra thanh toán, nạp tiền tự động sẽ dùng phương pháp sau

Cài đặt app Android SMM Push notification, app sẽ nhận thông tin biến động số dư và đẩy lên server cho bạn, an toàn 100%, không đăng nhập momo trong app

APi Momo giúp bạn kiểm tra lịch sử giao dịch momo dễ dàng nhanh chóng

Cơ chế và quy trình hoạt động

Quy trình hoạt động như sau:

Khách hàng đặt hàng trên website của bạn -> Sẽ có 1 mã đơn hàng -> Bạn sẽ tạo 1 QR thanh toán hoặc 1 nội dung thanh toán theo mã đơn hàng đó cho khách thanh toán, ví dụ ĐH123 -> Khách hàng chuyển khoản có nội dung đơn hàng đó (ĐH123) qua ví Momo của bạn-> App ví Momo của bạn sẽ nhận được thông tin thanh toán ĐH123 -> App SMM Push Notification sẽ bắt thông báo từ Momo của bạn và chuyển lên web -> Trên web của bạn sẽ dựa vào thông tin và xác nhận đơn hàng đã được thanh toán -> Xong

Xin lưu ý chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ để kiểm tra số dư và thông tin lịch sử giao dịch. Bạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm với tài khoản Momo của bạn khi sử dụng hệ thống.

Không sử dụng cho các mục đích lừa đảo và làm trái pháp luật Việt Nam.

Không tìm cách phá hoại hệ thống.

Không sử dụng hệ thống để cá cược cờ bạc và các hình thức tương tự.

Hướng dẫn sử dụng

Bạn Tải app SMM Push Notification, sau đó:

Ở phía điện thoại:

Nhập url cần đẩy data lên, nhập Token, sau muốn sửa lại thì bấm cài đặt sau

1. Vào quyền cấp đủ các quyền.(riêng quyền thông báo thì dưới android 13 sẽ tự cấp, chủ yếu cấp cái quyền lắng nghe. Vơi các máy như xiaomi thì cái thứ 3 nên vào và bật lên)

2. Vào Chọn ứng dụng, bật cái app muốn túm thông báo lên (ví dụ Momo, ACB, Sacombank...)

3. Home bật cái nút lên lên (Có cái thông báo ở trên thanh thông báo là dc "SMM Push Notification Running")

Lưu ý: Màn hình home hiển thị có 3 cái thôi, muốn xem hết bấm xem thêm. 

 

 

Sau đây là code mẫu bên phía Server xử lý

 Code mẫu PHP

public function get_notification(){
$status = 0; // Trả lên lại App sau khi xử lý // 0 lỗi, 1 thành công
$post_data = file_get_contents('php://input');
$post_data = json_decode($post_data);
if($post_data){
if($post_data->token == md5('token_app')){ //Token trên app của bạn
// Thông tin nhận được gồm: $post_data->message, $post_data->title, $post_data->id_message
// Nhận được rồi thì Xử lý thông tin bên phía bạn (vd lưu data lại, xử lý đơn hàng...)
$msg = 'Post ok';
$status = 1;
}else{
$msg = 'Sai Token';
}

}else{
$msg = 'Chưa nhận được post data';
}
$this->output
->set_content_type('application/json')
->set_output(json_encode(array(
'status'=> $status,
'msg' => $msg
)));
}

 

5 | ★ 488