Hướng dẫn mở công khai tài khoản Tiktok

Hướng dẫn mở công khai tài khoản tiktok

Trên điện thoại, bạn bấm nút Menu góc trên bên phải, bấm vào Cài đặt và Quyền riêng tư

Tiếp theo bấm Quyền riêng tư, bỏ check chỗ Tài khoản riêng tư là xong

 

 

5 | ★ 298