Quên mật khẩu Like68.vn


Nhập đúng Email đã đăng ký tài khoản, sau khi bấm Lấy lại mật khẩu, vui lòng chờ 15 phút, hệ thống sẽ gởi lại mật khẩu vào Email của bạn.
Trường hợp không nhận được Email, vui lòng kiểm tra trong hộp thư rác (Spam, Junk folder)
Nhập lại đúng email bạn đã đăng ký để lấy lại mật khẩu