Hướng dẫn get Token Full quyền ko lo Check point, ko cần cài Add on

Khi đọc bài viết này thì chắc hẳn bạn cũng đã biết Token Facebook là gì và dùng để làm gì, nên mình ko nhắc lại, các bạn có thể tìm hiểu nó ở các nguồn khác.

Điều mà đa số chúng ta e ngại khi Lấy token Full quyền là account rất dễ bị Check Point, khóa tài khoản do bạn đăng nhập vào 1 website khác, hoặc do dùng Add On Chrome....

Đây là một Tụt lấy Token đầy đủ quyền mà ko lo sợ và hạn chế bị Check point nhất do chính Facebook cấp quyền [Thời điểm hiện tại tháng 02/2023]

Các bạn làm theo hướng dẫn sau đây, tạo 1 một mật khẩu Ứng dụng:

– Để tránh bị checkpoint thì bạn nên dùng mật khẩu ứng dụng.

– Để tạo mật khẩu ứng dụng bạn truy cập vào đường link sau: https://www.facebook.com/settings?tab=security&section=per_app_passwords&view

Bước 1: Tạo một mật khẩu ứng dụng.

Bước 2: Nhập mật khẩu Facebook của bạn.

Bước 3: Nhập tên ứng dụng “nhập tên bất kì” (ví dụ: skype)

Bước 4: Sau khi nhập tên xong mật khẩu ứng dụng sẽ hiện ra bạn COPY mật khẩu đó.Bước 5: Bạn truy cập vào API các bạn truy cập đường link này bằng trình duyệt:

https://b-graph.facebook.com/auth/login?email={taikhoan}&password={matkhau}&access_token=6628568379|c1e620fa708a1d5696fb991c1bde5662&method=post

– Đoạn “{taikhoan}” là tên tài khoản của bạn.
– Đoạn “{matkhau}” là mật khẩu ứng dụng bạn vừa mới COPY.

Bước 6: Sau đi truy cập vào API bạn đã tạo ra sẽ có dạng như sau.

“session_key”: “5.X3fQR_y43vEg55110267-1536501797”,
“uid”: 1536501797,
“secret”: “2e92d9e1855334044465a5fc6b32a”,
“access_token”: “EAAAAAYsX7TsBAIfpLu5DzPld7e0Gj3hYZBN9k0AwjmoZCOtwZA4atyty”,
“machine_id”: “1_JzXAOnIps1I-nsFw”,
“confirmed”: true,
“identifier”: “1536501797”

Trong đó “access_token”: “EAAAAAYsX7TsBAIfpLu… thì EAAAAAYsX7TsBAIfpLu… sẽ là Token của bạn nhé.

Chúc các bạn thành công!

4 | ★ 173