Link 237 - Hướng dẫn Rename Tích ẩn, ký tự đặc biệt Thành công

 

 

 

 

Các bạn làm dịch vụ Facebook chắc hẳn cũng biết ✅✅✅ link 237, viết tắt của https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

(Lấy các số đuôi)

Có một số bạn vẫn chưa biết, mỗi lỗi phát sinh của Facebook nó sẽ cho mình 1 link để báo cáo, để khiếu nại khác nhau.

Chẳng hạn như link 237 là dùng để thay đổi tên theo chứng minh nhân dân của mình trong một số trường hợp đổi tên ko được hoặc sử dụng tên giả trước đó

Xem thêm dịch vụ HackLike Facebook

Bước 1 : ID CARD FB hoặc 1 Cái CMND

Link Get ID CARD : https://www.funjaki.com/apps/generate-facebook-id-card

Bước 2 : Fake ip Canada + Ngôn Ngữ Uk

Bước 3 : Vào link 237 : https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

+ Dòng 1 :  Điền Tên : Bản ✓
+ Dòng 2 : Điền Họ : Nguyễn Duy
+ Dòng 3 : Điền Email

Bước 4 : Chọn Giới Tính Rồi Chọn Ngày Sinh

Bước 6  : UP CMND hoặc ID CARD FB lên và nhấn GỬI

Và Hóng acc có tên tích ẩn

 

4 | ★ 328
Nhắn tin với Admin
Khuyến mãi nạp 10%